St. Matthews biografi, liv, interessante fakta - August 2022

evangelist

Bursdag:Også kjent for:

HelgenFødested:Palestina

Stjernetegn:


Tidlige år og utdanning

Levi, sønn av Alphaeus, ble født på 1000-tallet e.Kr. Han ble født i Capernaum, et lite fiskevær. Byen satt på nordkysten av Galileahavet.


Karriere

Levi startet karrieren som skatteoppkrever. Som et resultat av arbeidet hans, ville Levi ha vært dyktig i arameisk og gresk. Han jobbet med romerne i sin rolle, og på grunn av dette mislikte de andre jødene ham enormt.

Ring til departementetJesus kalte Levi til departementet, og Levi fulgte ham. Han ble kjent som Matteus.

Matthew fulgte Jesus som en av sine fire disipler. Han så både Jesu oppstandelse og himmelfart, og han forkynte evangeliet i Jerusalem.

Etter å ha forkynt i Judea, mener lærde at han reiste til andre land for å fortsette forkynnelsen. Matthew visstnok forfatteren Matteusevangeliet, men det er ingen bevis for at han skrev det. Det er funnet fragmenter av andre evangelier, også tilskrevet Matthew . Dette er nasarenernes evangelium, ebionittenes evangelium og hebreernees evangelium.Matthew var en av de tidlige etterfølgere av Jesus. Han er kjent som apostelen Matteus, den hellige Matteus og hans fødselsnavn Levi.

Væren kvinne steinbukken mann tiltrekninghelgenstatus

Flere kirker kjenner seg igjen Matthew som en helgen. Disse inkluderer blant annet de romersk-katolske, lutherske, anglikanske og østortodokse.