Prest

Anthony De Mello Biografi, livet, interessante fakta

Anthony De Mello Biografi, livet, interessante fakta

Anthony De Mello, 4. september, åndelig lærer, forfatter og foredragsholder Anthony de Mello ble født 4. september 1931 i det som den gang ble kjent som Bombay (i dag Mumbai) i India til Frank De Mello og Louisa Casellino. Han ble født til en Katolsk familie og fra ung alder ønsket å være en jesuitt....

Angelus Silesius Biografi, livet, interessante fakta

Angelus Silesius Biografi, livet, interessante fakta

Angelus Silesius, 25. desember, Mystiker og religiøs dikter Angelus Silesius ble født Johann Scheffler i Breslau, Silesius som på den tiden var en del av det tyske Habsburg-riket, Silesius ble født i en familie som praktiserte den lutherske tro, og Silesius ble døpt på den 25. desember 1624....

Abbe Pierre Biografi, liv, interessante fakta

Abbe Pierre Biografi, liv, interessante fakta

Abbe Pierre, 5. august, En fremtredende fransk humanitær, katolsk prest Abbe Pierre viet sitt liv til å tjene de fattige, hjemløse mennesker og flyktningene, En messias fra hjemløse, han grunnla Emmaus-bevegelsen i 1949 for å hjelpe saken til de underprivilegerte , fratatt delen av samfunnet, særlig de fordrevne og de forlatte menneskene....