Austro-Ungarsk Hær

Erkehertug Franz Ferdinand Biografi, liv, interessante fakta

Erkehertug Franz Ferdinand Biografi, liv, interessante fakta

Erkehertug Franz Ferdinand, 18. desember, Erkehertug Franz Ferdinand var erkehertug av Østerrike-Este, østerriksk-ungarsk og den kongelige prins av Ungarn og Böhmen, født 18. desember 1863, erkehertug Franz Ferdinand var også arvtaker for den østerriksk-ungariske trone 1896 til erkehertug Franz Ferdinand ble myrdet 28. juni 1914 av GavriloPrincip, et medlem av Unge Bosnia bevæpnet av den svarte hånden i Sarajevo....